Pochopíme konečně, že epidemie viru je další upozornění na nutnost změny způsobu bytí společnosti?

 

Jednou, až se naši potomci budou seznamovat v dějepise s událostmi v 21. století, určitě tam nebude chybět zmínka o „době koronavirové“. Je ale otazné, zda tato skutečnost nastane. Bude-li společnost nadále pokračovat v současném životním stylu, který vede ke stále se prohlubujícím odklonu od záměru tvůrce Systému Univerza a člověka v něm, naroste kvantita natolik, že dojde ke změně kvality. Znamená to, že člověk se ocitne v primitivních podmínkách bytí a jeho vývoj se zbrzdí, jak se již na planetě Zemi několikrát stalo. Doufejme, že se tentokrát tak nestane, že stále více jedinců se začne zamýšlet nad současnou situací ve světě a konečně přijme informace vedoucí k bezproblémovému bytí. Jedině změnou životního stylu popsaného ve „Třech pilířích“ (potrava, prostředí a prostředky používané k bytí a pozitivní psychika) povede k postupnému narovnávání a ozdravění. Je také samozřejmé, že je nutno opustit současné dogma podporované vědou – výlučná existence hmoty a zánik osobnosti spolu se zánikem fyzického těla. Pak snad stále více jedinců pochopí, kdo jsou a kam směřují a přijmou životní styl v souladu se Systémem Univerza.

Arttec, ryze česká firma, se snaží již několik let ve spolupráci s týmem „Svět je jinak“ rozšiřovat tyto netradičně získávané informace v rámci programu „Moje koupelna“ a životní styl v souladu s přírodou. K využívání parních lázní, chromoterapie, a aromaterapie spojené s vodní masáží pro relaxaci, rehabilitaci a obnovu zdravotní rovnováhy mají všechny výrobky zabudované technologie dovolující tyto  metody využívat v domácím prostředí. Jsou to metody, které jsou stále ještě považovány za alternativní a klasická medicína je k nim skeptická a bez aplikace chemických léčivých prostředků si nedovede  nápravu zdravotní rovnováhy představit. Vědu nepřesvědčí  ani to, že prastaré umění holistického léčení využívali již staří Egypťané, Číňané, Řekové, Římané i Indové, to jistě nemusíme blíže osvětlovat.

 

Nemusíte být nešťastní z toho, že v současné situaci, kdy z moci úřední je pro epidemii koronaviru omezován či úplně zastaven provoz zařízení fitness center, poskytování služeb v oblasti balneologie a dalších zařízení sloužících k relaxaci a rehabilitaci. Pořiďte si adekvátní náhradu v podobě koupelnového zařízení se zabudovanou technologií, které plně v domácích podmínkách nahradí saunu, vodní masáže, relaxační, rehabilitační a léčebné koupele. Vložená investice se vám rychle vrátí nejen jako účinná prevence k udržení zdravotní rovnováhy, ale také jako úspora nákladů a času, které vyžadují návštěvy wellness center, nebo obdobných zařízení, nepočítaje v to případnou rehabilitaci či ozdravnou kúru v pohodlí domova. Navíc tato zařízení jsou snadno zabudovatelná a nepotřebují velké prostory.

 

Nabídka firmy by nebyla úplná, kdyby nebyly k dispozici i ryze přírodní čistící prostředky s velkou účinností a snadnou aplikovatelností. Čistící prostředky a mýdla od francouzské  firmy Briochin jsou čistě přírodního původu. Neobsahují žádné ropné a živočišné deriváty, nejsou testovány na zvířatech. Podrobnější informace jsou uvedeny na certifikátech ECOCERT Greenlife podle standardů ECOCERT, které jsou k dispozici na detergents.ecocert.com.

 

V nabídce Arttec rovněž naleznete velký sortiment aromatických esenciálních olejů pro použití v aromaterapii pocházející z prověřených zdrojů.

Veškerý sortiment firmy Arttec a informace k tomu se vztahující naleznete na

www.arttec.cz a www.svetjejinak.cz