O realitě našeho bytí vznik Univerza, video

 

Motto: Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Starý zákon, Genesis, 2