O realitě našeho bytí, video

Motto Svobodných zednářů: 

Všechno je velmi dobře ukryto, ale otevřeno pro ty, kteří umějí a chtějí naslouchat.