Briochin seznámení s výrobou firmy

Firma ARTTEC s.r.o., v rámci kréda firmy nabízet pouze výrobky souladné s přirozeným bytím člověka, uvádí jako první na český trh  čistící prostředky a mýdla - výrobky francouzské fimy Briochin.

 

Čistící prostředky a mýdla od firmy Briochin jsou čistě přírodního původu. Neobsahují žádné ropné a živočišné deriváty, nejsou testovány na zvířatech. Podrobnější informace jsou uvedeny na certifikátech ECOCERT Greenlife podle standardů ECOCERT, které jsou k dispozici na detergents.ecocert.comObrázek12

 

Receptury vycházejí z tradičního know-how rodinné firmy založené v roce 1919. Základem pro čistící prostředky firmy Briochin jsou zejména černé mýdlo, ocet, soda a další ingredience ryze přírodního původu. V prvopočátku firma své produkty vyráběla a nabízela pouze řemeslníkům. Záhy se její výrobky pro svou vysokou kvalitu a účinnost staly velice populární a žádané. Od roku 1990 je produkce firmy  přístupná nejen řemeslníkům, ale veškeré, i zahraniční, klientele.

 

Jedna z používaných ingrediencí:

Sodium lauryl sulfate (SLS) je aniontová, denaturační, povrchově aktivní látka. V kosmetice se používá jako tenzid (rozpouští a odstraňuje nečistoty, viz níže), emulgátor (umožňuje smíchání dvou jinak nemísitelných látek např. vody s olejem) a přísada, která umožňuje tvorbu pěny (má  pěnící schopnosti). Je obsažena téměř ve všech   šamponech, kondicionérech, zubních pastách, mýdlech, barvách na vlasy, čisticích kosmetických přípravcích a spoustě dalších výrobků, které se používají v současnosti k tzv. očištění prostředí bytí člověka. Je to ale tenzid s dráždivými účinky na kůži, oči i plíce. Je komedogenní (ucpává póry a zabraňuje kožnímu mazu pronikat na povrch), takže opticky vysušuje pokožku a vlasy, zabraňuje pocení. Prostupuje kůží a může se ukládat v těle, v mozku, plících a v játrech. Pokud se tato látka nachází v něčem, co  slouží jako prostředek k čištění a nepřichází přímo do styku s pokožkou těla nebo není inhalována, není důvodu mít obavy z přímé škodlivosti. Po použití  a ve spojitosti s vodou se rozkládá. Z tohoto důvodu je méně škodlivá v šampónech, toaletním mýdle a sprchových gelech a další kosmetice kde účinkuje také voda, než v přípravcích ulpívajících na pokožce a vlasech (kondicionéry, deodoranty, antiperspiranty a pod.). Neznečišťuje životní prostředí.

Co je tenzid?  Surfaktant, saponát  je povrchově aktivní látka, která snižuje povrchové či mezifázové napětí. Označení surfaktanty je převzaté z angličtiny,  zatímco tenzidy do češtiny proniklo z němčiny. Synteticky připravené tenzidy z ropných derivátů se nazývají saponáty. Jelikož tenzidy snižují povrchové napětí rozpouštědel, usnadňují tak odlučování a odstraňování nečistot. Proto se často používají v čistících a pracích prostředcích. Známým příkladem tenzidu je mýdlo.

Proces mytí a praní,  neboli převedení nečistot z povrchu materiálu do prací lázně spočívá v tom, že nepolární (hydrofobní) nečistoty na povrchu znečištěné látky se převádějí do média (vody) za pomoci (zprostředkování) tenzidu. Tenzid se jedním koncem naváže na nepolární špínu a druhým koncem na molekulu vody. V důsledku jsou tedy částice nečistot molekulami tenzidu obklopeny a vtaženy mezi molekuly vody se kterou jsou odplavovány. Názorně nám proces mytí a praní znázorňuje následující obrázek:

Mýdlo je směs organických látek v pevné nebo kapalné formě, působící jako  tenzid, tedy látka snižující povrchové napětí rozpouštědel (např. vody). Je používáno  jako prostředek osobní hygieny, pro čištění povrchů, zejména odmašťování a k praní prádla. Jeho podstatou jsou hydratované (ve vodě rozpustné) sodné nebo draselné soli karboxylových (organických) kyselin, které obsahují nerozvětvený řetězec 10 až 22 atomů uhlíku, takže v důsledku toho mohou tvořit „propojovací můstek“ mezi částečkami hydrofobních látek (ve vodě nerozpustných např. tuků a olejů) a hydrofilním prostředím (vodou). Vytvářejí tak stabilní emulze nebo nepravé roztoky těchto látek ve vodě. To je základním mechanismem čisticího účinku mýdel.

Micela v roztoku mýdla

Při rozpuštění mýdla ve vodě vzniká nepravý roztok, v němž molekuly mýdelných sloučenin vytvářejí shluky, zvané mýdlové micely, v nichž jsou tyto molekuly seskupeny hydrofobními částmi do středu tohoto kulovitého útvaru a s hydrofilními karboxylovými skupinami na povrchu micely. Vzhledem k tomu, že část karboxylových skupin je ve formě aniontů, má povrch micely záporný náboj, což zabraňuje jejich spojování (koagulaci) a vypadávání z roztoku.

Rozpouštění tuku

Při kontaktu s částečkou tuku micela pohltí tuk do svého nitra a víceméně ji celou obalí. Protože se nepolární části mýdlových molekul ponoří do tukového prostředí a jejich polární části stále ční do okolního prostředí, tuk se efektivně převede do roztoku. Pokud je v použité vodě obsaženo větší množství rozpuštěných vápenatých nebo hořečnatých solí (tvrdá voda), sráží se mýdlo z roztoku ve formě nerozpustných solí.

Černé mýdlo  Briochin je vysoce koncentrovaný tekutý čistící prostředek, výjimečně účinný a přitom k materiálům velmi šetrný odstraňovač špíny. Je vyrobeno 100% z rostlinných olejů bez barviv a rozpouštědel, je biologicky odbouratelné, chrání životní prostředí mnoha způsoby a díky jeho přirozeným čistícím a nepěnivým vlastnostem  vyžaduje k oplachování jen velmi málo, nebo žádnou vodu. Označení „černé mýdlo“ specifikuje, že výrobek neobsahuje žádné ropné a živočišné deriváty a tuk v něm zpracovaný je čistě rostlinného původu.

 Složení: 99,80% složek je přírodního původu - 30% filtrovaná voda, 5-15% mýdlo ze lněného oleje na bázi sodíku a draslíku, < 5% silice limonen (citronové nebo pomerančové aroma), kyselina citrónová (přídatná látka E 330, změkčuje vodu, odstraňuje vodní kámen), hydroxid sodný (louh sodný, označován jako E 524), sequestrant (váže  volné ionty kovů), benzisothiazolinone - BIT (antimikrobiální látka a konzervant,  přidává se do různých čisticích a pracích prostředků, osvěžovačů vzduchů, detergentů na nádobí, odstraňovačů skvrn, změkčovačů tkanin, různých výrobků určených pro kosmetiku aut, chemikálií na zpracování kůže apod., v kosmetice jej nalezneme jako součást tekutých mýdel, opalovacích krémů, výrobků osobní a vlasové péče. Látka je ekotoxikologická, je uváděná jako iritant očí, kůže, dýchacích cest, vykazuje toxickou aktivitu pro nereprodukční orgánové systémy, ve volném prostředí se pozvolna rozpadá), linalool (je obsažen v mnoha aromatických rostlinách, pro charakteristickou vůni se používá ve výrobcích jako jsou mýdla, čistící prostředky, šampóny a krémy, ale také jako insekticid proti blechám a švábům).

Základní složkou mýdla je lněný olej. Jeho použití nebo čistícího přípravku s jeho obsahem dodá čištěnému povrchu lesk, oživení, čistotu a ochranu. Černé mýdlo má širokou škálu využití a umožní vám zredukovat počet prostředků potřebných na úklid vaší domácnosti. Zároveň ušetříte, protože stačí jen velmi malé množství tohoto produktu k dosažení dokonalého výsledku. Díky složení rostlinných složek neničí vaše mycí houby ani utěrky z mikrovlákna. V souladu s moderními trendy neobsahuje žádné agresivní složky, rozpouštědla, umělá barviva nebo parabeny (karcinogen). Vaše ruce zůstanou čisté a jemné i po práci s ním. Nepůsobí negativně na pokožku, takže nepotřebujete při práci ochranné rukavice. Nezanechává nechtěné skvrny na nábytku nebo vaší podlaze.

Trochu historie:  Jak jsme uváděli již u prezentace esenciálních olejů, má  i mýdlo starší původ, než se dosud podařilo archeologům prokázat. Kdyby  se nespekulovalo o existenci civilizací předcházejících té naší současné, bylo by jasné z předaných informací z prostředí lidskými smysly nevnímatelného, že mýdlo jako  takové  kopíruje existenci člověka na Zemi. Staří Sumerové, kteří dobře ovládali základy chemie, znali také přípravu mýdla působením alkalických žíravin na tuky. To je ale vlastně již novověk v užívání mýdla. Nejstarším důkazem o používání mýdla může být archeologický nález babylonských keramických nádob, obsahujících látku podobnou mýdlu, a datovaný do doby kolem roku 2800 př. n. l. Z doby o 600 let mladší, kolem roku 2200 př. n. l., pochází z téže oblasti hliněná tabulka s návodem pro přípravu mýdla z vody, louhu a kassiového oleje. Z Mezopotámie se znalost mýdla dostala do Egypta. Eberův papyrus zabývající se lékařstvím, pocházející z doby kolem roku 1550 př.  n.  l., naznačuje, že se v té době Egypťané pravidelně koupali a používali směsi živočišných nebo rostlinných olejů se zásaditými solemi na vytvoření látky podobné mýdlu. Jiné starověké egyptské dokumenty se také zmiňují o tom, že látka podobná mýdlu se používala při úpravě vlny před jejím spřádáním. K podobným účelům jej používali také Féničané kolem roku 600 př. n. l. Z Egypta se to, co dnes nazýváme mýdlo, rozšířilo na evropský kontinent. Mydlárna se zbytky kusového mýdla byla nalezena také v ruinách Pompejí, zničených sopečnou erupcí Vesuvu v roce 79 n.l.. Nejstarší zmínka o mýdle, nazývaném v latině „sapo“, se objevuje ve spise Historia Naturalis římského historika Plinia staršího, kde se zmiňuje o jeho používání barbarskými kmeny Galů a Germánů. Teprve když ve 2. stol. n. l. slavný římský lékař Galenos upozornil na očistné vlastnosti mýdla, začalo se mýdlo používat i k osobní hygieně a mydlářství se stalo řemeslem. Arabové, připravovali mýdlo zejména z olivového oleje, ale také z aromatických olejů jako např. thymiánového. Poprvé k jeho výrobě použili jimi objevený a dodnes k tomu účelu používaný hydroxid sodný. Od počátku 7. stol. mýdlo barvili a parfemovali, používali kromě kusového mýdla i mýdlo tekuté. Výroba mýdla z olivového oleje se dostala do Francie již v 16. stol. a střediskem produkce byla v té době Marseille. Název „marseilleské mýdlo“ se pro bělené a parfemované tekuté i kusové prvotřídní mýdlo používá dodnes.

Uhličitan sodný (Na2CO3), též soda,  soda na praní kalcinovaná soda je anorganická sloučenina – sodná sůl kyseliny uhličité. V bezvodém stavu je to bílý práše, ve vodě se snadno rozpouští za uvolnění hydratačního tepla. Soda se používá jako změkčovadlo vody, váže ionty hořčíku a vápníku za vzniku patřičných nerozpustných uhličitanů. Bez jejího použití by bylo nutné použít nadbytečné množství pracího prostředku. Zvyšuje účinnost pracích prostředků tím, že navazuje hmotné částice vázané mezi molekulami vody (tvrdá voda) a uvolňuje tak prostor pro ukrytí a odplavení uvolněných nečistot.

Soda patří k nejdůležitějším produktům chemického průmyslu. Nachází využití v rozmanitých výrobách, jako např. v keramice, textilním průmyslu (barvení a zpracování bavlny), při výrobě mýdel, ve sklářství, při výrobě buničiny, v pracích a odmašťovacích prostředcích. Soda je známa od nepaměti. Již ve starém Egyptě byla k dispozici  přírodní usazenina obsahující 4 % Na2CO3 a 25 % NaHCO3, která se používala např. při mumifikaci.  Do 18. století byla soda vyráběna spalováním rostlin rostoucích na mokrých a slaných půdách. Popel byl poté kalcinován a vyluhován.

Ocet,kyselina octová se vyrábí oxidací tekutin obsahujících ethanol (etylalkohol, obecně alkohol). Během oxidace bakterie rodu Acetobacter oxidují za přítomnosti kyslíku ethanol na kyselinu octovou. Ocet se v potravinářství užívá jednak ke konzervaci zeleniny, jednak jako okyselující součást pokrmů v řadě kuchyní světa. Byl takto používán již od nepaměti.  Pro své chuťové, konzervační, deodorační a čisticí vlastnosti je často nazýván pokladem domácnosti.

Ve vodném roztoku je ocet při velmi nízkých koncentracích vůní i chutí velmi podobný roztoku kyseliny citronové, díky čemu jej lze s úspěchem použít v kuchyni. Neředěný, nebo jako součást čistících prostředků se používá v domácnosti proti zápachům, zatuchlině a plísním (kanalizace, automatické pračky apod.). Díky schopnosti rozpouštět uhličitany se používá také jako součást čisticích přípravků, zejména pro odstraňování vodního kamene. Ocet nalezl uplatnění také jako lék proti plísňovým onemocněním nohou (tzv. bazénová nemoc).

To je stručné seznámení se základními ingrediencemi používanými při výrobě mýdla a čistících prostředků firmy Briochin. V zásadě jsou to zcela bezpečné prostředky pro udržování čistého prostředí. Po použití se tato zformovaná hmota do mýdla a čistících prostředků rozpadá a zařazuje zpět do přirozeného koloběhu v přírodě.

Některé přísady ve výrobcích, které jsou nepříznivé pro zdraví, se vyskytují v tak malých koncentracích, takže při dodržení všech zásad použití uvedených na příbalových letácích nemůže dojít k porušení zdravotní rovnováhy.

Je proto bezpodmínečně nutné před použitím jednotlivých výrobků firmy Briochin pozorně si přečíst návod k jejich použití a upozornění na použití ochranných pracovních pomůcek.

Jen tak budete moci v klidu posoudit výsledek použití čistících prostředků s vlastnostmi ověřenými staletími.